Menu

יועצת בית הספר

תפקיד היועצת


היועצת היא חלק חשוב במערכת הבית ספרית. תפקידה לעודד יצירת אקלים חיובי במגמה לקדם את תהליכי הלמידה וההתפתחות האישית של התלמידים
.


תחומי הפעילות העיקרים
:

  1. סיוע וליווי המחנכים והמורים המקצועיים בביצוע פרויקטים יעוציים כגון: כישורי חיים, קבלת החלטות, מניעת התמכרות, שיפור דפוסי התקשרות הבין אישית,ליקויי למידה ועוד.

  2. היוועצות – הורים, תלמידים ומורים – בנושאים לימודיים, התנהגותיים וחברתיים.

  3. סיוע למחנכים ולמורים בנושא טיפול בפרט.

  4. יצירת קשרי אמון עם ההורים והתלמידים, תוך שמירה על קשר הדוק עם מחנך הכיתה.

  5. קיום קשר קבוע עם גורמי חוץ, יחידה לביקור סדיר, שירות פסיכולוגי ייעוצי, היחידה לקידום נוער ועוד.

  6. קיום קשר שוטף עם מחנכי הכיתות, רכזי השכבות ופסיכולוג בית הספר.

  7. סיוע במקרה אסון בנושאים שונים.

  8. הפעלה והתאמה של פרויקטים מיוחדים לצורכי בית הספר- פרויקט חונכות של תלמידים מתנדבים, פרויקט חונכות של סטודנטים.

  9. שותפה בגיבוש מדיניות חינוכית בית ספרית.

  10. העברת אינפורמציה שוטפת למנהלת בית הספר.

 

שתפו את המידע

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
שינוי גודל גופנים