Menu

מידע ומסמכים נדרשים לרישום

הרישום לבית הספר יתקיים בתאריכים הבאים:

24.3.2019 יום ראשון 14:00-18:00

25.3.2019 יום שני 14:00-18:00

26.3.2019 יום שלישי 14:00-18:00

יש להצטייד במסמכים הבאים:

  1. שתי תמונות פספורט.
  2. תעודות מקוריות + צילום של שנת הלימודים הנוכחית תשע"ט.

ושל סוף שנת הלימודים הקודמת (תשע"ח).

  1. צילום ספח תעודת זהות.
  2. אבחון (אם נעשה).
  3. המחאה ע"ס 842 ₪ ל-2.9.19 עבור אגרת לימודי חוץ לשנה"ל תשע"ט, לתלמידים המתגוררים מחוץ לעיר הרצליה.

שתפו את המידע

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
שינוי גודל גופנים