מידע ומסמכים נדרשים לרישום

הרישום לבית הספר יתקיים בתאריכים הבאים:

יעודכן בקרוב

במעמד הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים:

1. 2 תמונות פספורט.

2. תעודות מקוריות של שנת הלימודים הנוכחית תשע"ח ותעודת סיום של שנה הקודמת (תשע"ז).

3. צילום של תעודת המחצית, תשע"ח.

4. צילום ספח תעודת זהות.

5. אבחון (אם נעשה).

6. מסמך רישום (יעודכן בקרוב)

 

 

שינוי גודל גופנים