Menu

מדעי ההנדסה

 

לבית הספר תוכנית לימודים ייחודית במקצועות הטכנולוגיים, המהווה ביטוי להתמקצעותו הלימודית של בית הספר בתחומים אילומקצועות טכנולוגיים נלמדים בבית הספר בכל 4 שנות הלימוד ולקראת סיום לימודיו יכול התלמיד לבחור בשלושה מסלולי היבחנות:

 1. מבחן בכתב ע"פ תוכנית הלימודים.
 2. עבודת גמר (פרויקט).
 3. פרויקט הוראה.

יעדים מרכזיים:

 1.  להקנות לתלמיד השכלה מדעית טכנולוגית רחבה ומגוונת והבנה של עקרונות טכנולוגיים בסיסיים.
 2. להקנות לתלמיד יכולת ללימוד ועבודה עצמית ובכלל זה איתור ושימוש במקורות מידע ויכולת דיווח בכתב ובעל פה.
 3. להכשיר את התלמיד בצורה הטובה ביותר ללימודי המשך טכנולוגיים על ידי:  בניית בסיס טכנולוגי רחב לפני המעבר ללימודי המשך דיסציפלינריים, פריסת מגוון המקצועות והתחומים בפני התלמיד (במטרה לאפשר לו להעריך מהו הכיוון המועדף להמשך לימודיו) והתחשבות בצרכים ובדרישות של המוסדות להשכלה גבוהה.
 4. להקנות לתלמיד יכולת שליטה בכלי העזר הטכנולוגים המודרנים ולהכשירו למציאות מתפתחת ומשתנה במהירות.
 5. להדגיש את האופי הבין – תחומי של הטכנולוגיה המודרנית.
 6. להציג בפני התלמיד אתגרים מיוחדים שיעודדו אותו לגלות יוזמה, אחריות ולמצות את המלוא הפוטנציאל האישי שלו.
 7. להציג את הטכנולוגיה על כל הקשריה המדעיים והיישומיים כחלק מהשקפת עולם רחבה והומנית, ובתוך כך לעודד תלמידים להכין עבודות גמר  המשלבות את הטכנולוגיה בחיי היום-יום כשהיא ידידותית, אטרקטיבית וקלה לריתום למשימות חברתיות
 8. תוכנית לימודים ארבע שנתי – המשלבת חומרה, תוכנה , רובוטיקה, לווינים וחלל:

שכבת גיל

 מקצועות נלמדים

כיתה ט

 שפת– C#

פיתוח אתרים

חשמל

שרטוט בעזרת מחשב

כיתה י

שפת c# 

מערכות ספרתיות ומעבדה

רובוטיקה

לווינים וחלל

כיתה יא

אלקטרוניקה תקבילית ומעבדה

מיקרו מחשבים

הנחיית פרויקטים


כיתה יב

אלקטרוניקה תקבילית ומעבדה   

ארדוינו, אלקטרוניקה ספרתית

הנחיית פרויקטים

 

עבודות גמר (פרויקטים)

פיתוח עבודת גמר (פרויקט) מעצימה ומאתגרת את התלמידים ומאפשרת פיתוח מדעי טכנולוגי ייחודי בנושאים רב תחומיים עפ"י בחירת התלמיד, דוגמת תוכנה חומרה, רובוטיקה לוויינים וחלל ועוד.

 

המטרות בכתיבת עבודת גמר:

 1. להרחיב את אופקיו של התלמיד בנושאים מיוחדים.
 2. לעסוק בנושאים שאינם נכללים בתוכנית הלימודים, בנושאים הקשורים בתחומים טכנולוגיים עם התמחות בתחומים נוספים: מדעי החיים, רפואה, מדעי החברה ועוד.
 3. לעסוק בנושאים חדשניים ובבעיות שטרם באו על פתרונן.
 4. לעסוק בנושאים ובבעיות מעשיות שלא ניתן להיתקל בהם במסגרת תוכנית הלימודים העיונית או המעשית.
 5. לשפר את יכולת הלימוד העצמי של התלמיד.
 6. לשלב לימוד והבנה עם יצרתיות ויישום רעיונות.
 7. לרכוש מיומנויות בעבודת תכנון ובנייה.
 8. לפתח עבודת צוות.
 9. ללמוד נוהלי הגשת עבודת גמר ולהגן עליה.

שתפו את המידע

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
שינוי גודל גופנים