עמוד הבית
אודות
אודות בית הספר
דבר המנהלת
חזון חינוכי
מטרות ויעדים
בעלי תפקידים
התלמידים שלנו
יועצת בית הספר
תקנון בית הספר
תוכניות לימוד
פינת המקצועות
פרויקטים לבגרות
מידע להורים
תשלומי הורים תשע"ז
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים
הודעות
מידע לתלמיד
ספרי הלימוד לשנת תשע"ח
פרויקט גמר - מדעי ההנדסה מסמכים רלוונטיים
פרסום לוח מועד בחינות חורף וקיץ תשע"ה (2015)
אגרת תשלומים לשנת הלימודים תשע"ה
המסע לפולין
בחינות
הנפקת תעודת זהות
טפסים להורדה
לוח צלצולים
לוח בחינות מועד חורף תשע"ה - סופי כולל שעות בחינה
עתודה אקדמאית
עיתון בית הספר
כניסה לעיתון
מדור אקטואליה
צור קשר
 
 

 

 

 

 

 

מידע לנרשמיםתרגיל למידה מרחוק 1/2
הנחיות
רובוטיקה First
משלחת הנדסאים באטלנטה
האקטון
הנחיות לפעילות האקטון
קובץ רשימת קבוצות ורכישות
אקדמיה בתיכון
אורינות אקדמית - תוכן עניינים
היצע קבוצות לימוד בקורסים המקדימים ב2015
אישור ההורים והתלמיד
04101 תיאור הקורס אשנב למתמטיקה
תיאור הקורס עולם הכימיה
טופס בקשת מועמדות
טופס בקשת למלגה
תלמידי תיכון הרשמה
כיתת נחשון
אודות כיתת נחשון
דמות הבוגר
חינוך חברתי
מועצת תלמידים
מצגת חינוך חברתי
האחר הוא אני<< אוגוסט, 2017 >>
א ב ג ד ה ו שבת
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
             
כל האירועים

רישום למאגר בוגרים
לחץ כאן לקישור
אתר משרד החינוך
לחץ כאן לקישור
פרסום לוח מועד בחינות חורף וקיץ תשע"ה (2015)
לחץ כאן לקישור
עמותת 'פוש' מפעילה מתנדבים משכילים ואיכותיים אשר נותנים בהתנדבות שעורים פרטיים לתלמידים המתקשים בלימודים
לחץ כאן לקישור
כל הקישורים


כל הדפים

מידע לתלמיד

בחינות

נהלי בחינות


 נהלי בחינות
 1. מבחן: משך הזמן - שיעור אחד או שניים בהתאם להחלטת המורה (למעט מבחנים במתכונת בגרות)המבחן ניתן במהלך המחצית עם הודעה מוקדמת לתלמידים. יש להודיע לתלמידים לפחות כשבוע לפני מועד המבחן על קיומו ועל החומר שיכלל בו. אם לא הודיע המורה על החומר לבחינה, יכלול המבחן כל החומר אשר נלמד מאז המבחן הקודם.בוחן: משך הזמן 15 דקות עד 45 דקות, עם או בלי התראה מוקדמת. הבוחן  יכלול חומר לימוד של שניים עד שלושה שיעורים אחרוניים ולא יותר.
 2. לוח המבחנים יפורסם בתחילת המחצית, לפחות שבוע לפני הבחינה הראשונה ויימסר לכיתה ע"י המחנך. כל שינוי בלוח המבחנים ייעשה ע"י רכז המערכת והוא יידע את הכיתה בהקדם האפשרי (לפחות שבוע מראש). אם נקבעה או נדחתה בחינה בהסכמת הכיתה והמורה המקצועי, מחייב הדבר תיאום עם רכז המערכת
 3. כמות המבחנים בכל מקצוע תישאר קבועה עפ"י הגדרתה בלוח המבחנים.
 4. לא יינתנו יותר משלושה מבחנים בשבוע.
 5. לא יינתנו שני מבחנים ברציפות יום אחרי יום.
 6. ביום בו יש מבחן לא יינתן בחן. ביום בו יש מבחן, אין פטור מהכנת שעורי בית אשר ניתנו לאותו יום.
 7. תלמיד שנעדר יום לפני מבחן ללא אישור מוצדק (אישור רפואי, צו גיוס) לא ייבחן ביום בו נקבע המבחן לכיתה.
 8. מבחן יוחזר ע"י המורה תוך שבועיים מיום כתיבתו, כנ"ל לגבי בוחן.
 9. מבחנים ובחנים במקצועות ההומניים, יוחזרו תוך שלושה שבועות. לא יינתן בוחן או מבחן לפני שהוחזר קודמו. במקרה של מבחן שכבתי, רשאי המורה להחזיר מבחנים במועד מאוחר יותר.
 10. עבודות התלמידים יוחזרו לתלמידים באופן אישי, לא ייקראו ציוניהם בנוכחות תלמידי הכיתה,  כולל ציונים שנתיים  וציוני בגרות.
 11. לתלמידים המאובחנים כבעלי לקויי למידה, יינתנו הקלות עפ"י תקנות משרד החינוך.
 12. המבחנים ייכתבו בעט בלבד, פרט לשרטוטים. אחרת לא יתקבל ערעור.
 13. לא ייקבעו מבחנים בימי זיכרון ואבל.
 14. במקצוע בו נבחנים בבחינת בגרות באותה שנה, מן הראוי שהמורה יציין את שיטת הניקוד, משקלה של כל שאלה במבחן וכן את מבנה הציון השנתי.
 15. תלמיד אשר נעדר מביה"ס ביום בו נערך מבחן: אם סיבת ההיעדרות היא רפואית, או התייצבות או פעילות מטעם ביה"ס, לא תיחשב לו ההעדרות כחיסור וחובה על המורה לאשר לו מועד ב'.
 16. מבחני מועד ב' יתקיימו פעמיים בשנה (פעם אחת בכל מחצית) בשעות שלאחר סיום הלימודים. מבחנים יפוזרו על פני מספר ימים לנוחיות התלמידים הניגשים ליותר ממבחן אחד. 

 


תיכון הנדסאים הרצליה

רחוב ז'בוטינסקי 3, הרצליה

טלפונים: 09-9553891
              09-9553728

פקס:
      09-9553795


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר