רישום מקוון לבית הספר לשנה"ל תשפ"א – הנחיות תאריך עדכון 17.3.2020 

                                                                       הרישום המקוון ניתן לביצוע עד ה-19/3/2020 כולל

שלום לנרשמים לתיכון שש שנתי הנדסאים הרצליה,

1. תלמידים לקראת רישום לכיתה ז':

     א. יש למלא טופס מקוון רישום לכיתה ז' בקישור זה.

      ב. בנוסף לרישום המקוון יש למלא טופס רישום ידני ולמסור למזכירות בית הספר במעטפה סגורה הכוללת:  

        * טופס רישום כיתה ז' – להורדה לחצו כאן.

        * צילום ת.ז + ספח.

        * 2 תמונות פספורט.

        * אבחון אם קיים. 

        * תלמידי חוץ מתבקשים למסור אישור לימודי חוץ מהרשות המקומית בה הם מתגוררים.

        * תלמידי חוץ מתבקשים לצרף המחאה לאגרת לימודי חוץ על סך 869 ₪ לפקודת תיכון הנדסאים הרצליה לתאריך 15/8/2020.

2. תלמידים לקראת רישום לכיתה ט':

      תלמידים העולים לכיתה ט' הלומדים מחוץ לעיר הרצליה

      א.  יש למלא טופס רישום מקוון בלינק זה

      ב.  בנוסף לרישום המקוון יש למלא טופס רישום ידני ולמסור למזכירות בית הספר במעטפה סגורה הכוללת:  

        * טופס רישום כיתה ט' – להורדה לחצו כאן.

        * צילום ת.ז + ספח.

        * 2 תמונות פספורט.

        * אבחון אם קיים.

        * תלמידי חוץ מתבקשים לצרף המחאה לאגרת לימודי חוץ על סך 869 ₪ לפקודת תיכון הנדסאים הרצליה לתאריך 15/8/2020.

      תלמידים העולים לכיתה ט' מהעיר הרצליה

     תלמידי העיר הרצליה העולים לכיתה ט' מתבקשים למלא טופס העברה מקוון בלינק זה. תשובות לבקשות העברה תמסרנה לאחר חופשת הפסח.

3. תלמידים לקראת רישום לכיתה י':

        א.  יש למלא טופס רישום מקוון בלינק זה

        ב.  בנוסף לרישום המקוון יש למלא טופס רישום ידני ולמסור למזכירות בית הספר במעטפה סגורה הכוללת:  

        * טופס רישום כיתה י' – להורדה לחצו כאן.

        * צילום ת.ז + ספח.

        * 2 תמונות פספורט.

        * אבחון אם קיים.

        * תלמידי חוץ מתבקשים לצרף המחאה לאגרת לימודי חוץ על סך 869 ₪ לפקודת תיכון הנדסאים הרצליה לתאריך 15/8/2020.

שימו לב אין לשלוח מסמכים בדואר האלקטרוני אלא למסור במעטפה סגורה למזכירות בין השעות 08:30-14:00 עד ה-19/3/2020 כולל!

בהצלחה!

צוות תיכון הנדסאים הרצליה

 לשאלות ניתן לפנות לשלומי כהן סגן מנהלת בית הספר בכתובת דואר אלקטרוני handasaim.cohen@gmail.com

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים