Menu
אולימפיאדת פיזיקה
SkillZ
הזוכים שלנו מתחרות ה-SkillZ שלב בית ספרי. גיא אלבז, רועי אלון, עמית רובינשטיין וארז עתיר בהצלחה בשלבים הבאים!
ברכות לתומר מן מכתה י"ב 4
שעלה לשלב ג' באולימפיאדה בביוטכנולוגיה. בהצלחה רבה בשלב ג' שיתקיים ב- 18.12.18
הזוכים בחידון התנ"ך בשלב הבית ספרי:
יאיר וינר- י"ב 1, גיא גבאי- י'2, אלינור אור- פז י"א 3, משה חיים כהן- י'2. ברכות לזוכים ובהצלחה בחידון המחוזי.
שינוי גודל גופנים