עדכונים להורים

קישור לפורטל ההורים באתר משרד החינוך המרכז את כלל ההנחיות הרלוונטיות לתקופה זאת:

https://parents.education .gov.il/prhnet/parents/healthy-lifestyle/korona

עדכונים לתלמידים

הסברים האקתון 2020- לינק

תלמידים יקרים, מצורף מסמך שכותרתו:"מתן ציוני הגשה מתווה מיוחד לקיץ תש"פ"

הלימודים בבית הספר עד להודעה חדשה יתקיימו לתלמידי כיתות יא' ויב' בלבד!

שאר השכבות ימשיכו בלמידה מרחוק, בהתאם למערכת המתפרסמת באתר זה.

לוח הציצלולים החדש (החל מ 26/4)

עבודה לפטור מחנ"ג פורסמה- לינק

 קישור לעבודה באזרחות ליא' 2 ו יא' 3

עדכונים למורים

שינוי גודל גופנים