אודות בית הספר

רקע

בית ספר להנדסאים הוקם לפני 50 שנה. עד לשנת הלימודים תשס"ה פעל בית הספר במסגרת אוניברסיטת תל אביב. החל משנת הלימודים תשס"ו פועל בית הספר במסגרת אגף החינוך והרווחה של עיריית הרצליה. ראש עיריית הרצליה לשעבר, גב' יעל גרמן אימצה את בית הספר בעקבות פנייתה של פרופ' יולי תמיר ומנכ"ל אוניברסיטת תל אביב, זאת לאור תפישתה, כי יש מקום לחינוך למצויינות בתחום המדעים והטכנולוגיה, והכנת דור המדענים והמהנדסים הבא של מדינת ישראל.

מיקום בית הספר ומרכז המדעים

לקראת פתיחת שנה"ל תשס"ח הועתק ביה"ס בשעה טובה, למתחם הקמפוס החדש בהרצליה, צמוד לקניון "שבעת הכוכבים" ובמרחק הליכה קצר מתחנת הרכבת.

בקמפוס הנדסאים הרצליה עומד לרשותינו מרכז מדעים חדשני עתיר משאבים וטכנולוגיה ובו שמונה מעבדות רב תחומיות בפיסיקה, כימיה, מחשבים, רובוטיקה, לווינים ועוד. המבנה הוקם בהתאם לגישות פדגוגיות חדשניות המקובלות בארץ ובעולם.

הפעילות במרכז המדעים מאפשרת למידה בקונפיגורציות שונות בהתאם לצרכים הפדגוגים של המורה שימוש בלוח אינטראקטיבי, תגבור המעבדות ע"י מחשבים ניידים ומרחבים מתוקשבים פתוחים לשימוש התלמידים.

אורינטציה בית ספרית – אני מאמין בית ספרי

בית הספר להנדסאים רואה את ייעודו בקידום מצויינות מדעית וטכנולוגית. מצויינות זו תסייע בבניית דור העתיד של מדעני ישראל, אשר להם תפקיד חשוב ומשמעותי ביכולתה של ישראל להתמודד עם האתגרים הכלכליים, חברתיים והבטחוניים העומדים לפתחה. ברמה הפרטנית מהווה מצויינות זו ערוץ למיצוי יכולות אישיות של התלמידים כמו גם הערוץ לניעות חברתי. דבר אשר מוצא ביטויו באחוז הגבוה של התלמידים המגויסים לצה"ל במסגרת לימודי העתודה האקדמית.

בוגרינו יוצאים לדרכם העתידית עם תעודת בגרות איכותית.זאת אודות להרכב מקצועות, אשר פותח בפני בוגרי ביה"ס את הדלתות לפקולטות המבוקשות ביותר: לימודי הנדסה, רפואה ומדעים מדויקים. יחד עם המחויבות להישגים גבוהים, אנו מטפחים בקרב תלמידינו את אהבת הלמידה בכלל ואהבת המדעים בפרט.

הרכב התלמידים המגוון המשלב עולים וותיקים, חתכים סוציו-אקונומיים שונים ויישובים שונים (למעלה מ- 40) מבטא את העושר והמגוון הקיים בחברה הישראלית, ובכך מקנה כלים ומיומנויות לכלל התלמידים להתערות באופן מיטבי בחברה הישראלית.

ייחודיות עבודת החינוך בבית הספר -ייחודיות פדגוגית וחברתית

פיתוח דור המדענים הבא תוך הגעה למצוינות מדעית טכנולוגית מחייב את בית הספר להתכוננות מלאה בכל תחומי העשייה, הן בהיבט הלימודי, הן בהיבט החברתי והן בשילוב ההורים בתהליך החינוכי.

בגרות מנצחת

בית הספר מעודד ויוצר את התנאים לכך שמרבית התלמידים נבחנים במספר מקצועות בגרות מדעיים במתכונת של 5 יחידות, כמו גם במגמות טכנולוגיות. כך למשל, כ- 80% מתלמידי כל שכבה נבחנים ב- 5 יחידות בגרות בפיזיקה. הרכב המקצועות מזכה את בוגרינו בבונוסים בחישוב ממוצע הבגרות.

עתודה אקדמית צבאית

אנו מתייחסים למסלול העתודה האקדמית כהמשך ישיר ללימודים בבית ספרנו. לאור זאת מתקיים קשר רציף בין בית הספר לצה"ל, הכולל תוכנית מפגשים להורים ולתלמידים. הרצף בין בית הספר לעתודה מגביר הן את המוטיבציה והמחויבות של התלמידים ללימודים ולהצלחה והן את המחויבות לשרות משמעותי בצה"ל. שליש מבוגרינו נרשמים לעתודה האקדמית בתחומים של הנדסה, מדעים מדוייקים ורפואה, זאת יותר מכל בית הספר אחר בארץ.ביה"ס נמצא במקום הראשון בארץ במספר העתודאים הנרשמים והמתקבלים לעתודה האקדמית.

העתודה מאפשרת לבוגרינו להשתלב בליבת העשייה הביטחונית טכנולוגית. בכך גם נפתחת בפניהם הדלת להשתלבות מהירה בחברות המובילות בשוק העבודה מיד עם שחרורם מצה"ל. מדיניות זו חשובה שבעתיים לאור הרכב האוכלוסייה.

תוכניות לימוד ייחודיות

השילוב בין התשתיות והמשאב האנושי הייחודי המאפיין את בית הספר מאפשר לבית הספר להוביל תוכניות לימוד איכותיות וחדשניות. כך לדוגמא פועל בבית הספר מועדון stmc – לווינים וחלל. דוגמא נוספת היא תוכנית שמוביל בית הספר במעבדת פיסיקה ,ופרויקט פירסט ברובוטיקה בו משתתפים למעלה מ-20 תלמידים.

חליפה אישית – מענה להמשכיות
אנו מזהים בכל אחד מתלמידינו את היהלום שבו. ליטוש היהלום מחייב יחס אישי ו"תפירה אישית" לצרכים וליכולות של כל לומד ולומד. המענה המיטבי לתלמיד מושתת על דיאלוג רציף ומשמעותי עם ההורים והילד תוך פתיחת מגוון ערוצי למידה ייחודיים ובהם:
מגמה מדעית טכנולוגית – תוכנית מולטי- דיסציפלינרית המשלבת לימודי מחשבים(חומרה, תוכנה, html, flash, מולטימדיה, שפת ,C# רובוטיקה, לווינים וחלל, מיקרו-מחשבים, אלקטרוניקה, ותקשורת.

תוכניות אישיות לתלמידים מצטיינים.

מסגרות אקדמיות:

לימודי הנדסה באוניברסיטת תל אביב – עשרה תלמידים מצטיינים בשכבת י"ב וצוברים קרדיטציה.

מצוינות אקדמית לנוער באוניברסיטת תל אביב- מסמסטר ב' בכיתה ט'. לימודים לצבירת קרדיטציה לתואר ראשון.

חלק מבוגרי תוכנית המצוינות במתמטיקה של אוניברסיטת בר אילן משתלבים במסלול המשך בבי"ס למתמטיקה של אוניברסיטת בר אילן או באוניברסיטת תל אביב.

פרחי הוראה – תוכנית של נתינה: מדי שנה כ- 10 תלמידים בעלי הישגים לימודיים גבוהים ובעלי יכולת דידקטית מלמדים בכיתה ט' 3 ש"ש לאורך שנת הלימודים במקצועות, :FLLרובוטים מלגו ,html, שפת C# ומולטימדיה – .Flash

חונכות בהתמדה – רכזי השכבות ויועצת ביה"ס פועלים ויוזמים תוכניות חונכות עבור התלמידים המתקשים בלימודים החונכות מתבצעת ע"י תלמידי י' במסגרת המחויבות האישית ועל ידי תלמידי המסלול המואץ שלב ב'. מסגרת זו של חונכות מסייעת לתלמידים ומונעת נשירתם מבית הספר.

מכלול התוכניות מאפשר לכל תלמיד להעצים את נקודות החוזקה שלו, תוך פיתוח היצירתיות, הסקרנות ואהבת הלמידה.

תחרויות ואולימפיאדות

בית הספר מעודד ומקדם את השתתפותם של התלמידים במגוון תחרויות אזוריות, ארציות ובינלאומיות. אנו מאמינים, כי התנסותו של התלמיד בתחרויות ארציות וחשיפתו לסטנדרטים חוץ בית ספריים מביאה להעצמת התלמיד ולחיזוק הדימוי העצמי שלו תוך כדי פיתוח יכולת ההתמודדות בסביבה תחרותית. כמו כן, הדבר תורם רבות לטיפוח גאוות יחידה ולחיזוק תחושת השייכות.

מדי שנה משתתפים למעלה מ- 100 תלמידים באולימפיאדות ותחרויות .

עבודת צוות מחקרית

מעבדות המחקר המתקדמות בעולם כיום מבוססות על צוותי מחקר. בית הספר פועל על מנת להקנות לתלמידים את המיומנויות והיכולות לעבוד בצוותי מחקר. הדבר מוצא ביטויו במשימות הלימודיות, שיטות הלימוד וההערכה. כך לדוגמא צוות לווינים וחלל עובד בצוותים קטנים כאשר כל צוות מופקד על תת משימה בפרויקט המורכב והמורחב. כמו כן תלמידי י"ב בצוות משמשים כחונכים וכתומכים בתלמידים לצעירים.מועדון לווינים וחלל מונה כ- 25 תלמידים והקבוצה היא רב גילאית מ- י'- י"ב.

אקלים חברתי ייחודי המתבסס על העושר והמגוון של הרכב האוכלוסייה. אופי הלמידה והפיזור הגיאוגרפי מזמנים יצירת חברויות בין תלמידים מרקע שונה.

הקונצרט הבית ספרי – אחד מהביטויים היפים לעושר, למגוון ולאקלים החברתי הינו קונצרט שאנו מקיימים מדי שנה. הקונצרט הינו פירותיו של תהליך ארוך. הרעיון הוא לאפשר לתלמידים המנגנים בכלי נגינה שונים, הלומדים בחוגי ריקוד או ספורט למיניהם, הכותבים להנאתם שירה או פרוזה, או עוסקים באחד מתחומי האומנות האחרים להעלות בפני חבריהם מקצת מכישרונם בקונצרט מיוחד שמוקדש לכך.

ההנחה בבסיסה של יוזמה זו היא, כי תלמידים במגמות מדעיות טכנולוגיות – עסוקים גם בתחומי האמנות. ועובדה היא, שבעשר השנים האחרונות אנו עורכים הכנות נאותות, ומצליחים להפיק מדי שנה מופע מוסיקלי-אמנותי ברמה גבוהה. המופע בפני כל תלמידי וצוות בית הספר מכיל עשרות קטעים בתחומי המוסיקה הקלה, הג'אז, הקלאסי, בריקוד, בקריאת קטעי שירה וכו' ונמשך כשעתיים.

תרומה לקהילה

מדענים שואלים עצמם, בראש ובראשונה, מה תהיה תרומת מחקרם לחברה האנושית ולסביבה בה הם חיים. מסר זה, יחד עם המסר ש"עליי להעמיד את הידע שלי לטובת הכלל", שזורים כחוט השני בעשיה החינוכית בבית הספר. ביטוי לכך ניתן למצוא במגוון תחומי עשייה:

פרויקט חקר – מצופה מהתלמידים כי הפרויקטים יהיו בעלי אוריינטציה יישומית, ויתנו מענה לצרכים חברתיים. כך לדוגמא, בשנה החולפת הציגו תלמידי בית הספר בפני שר התחבורה פתרונות טכנולוגיים אפשריים למפגשי מסילת רכבת עם כבישים (זאת לאור התאונות הקשות). ישום נוסף, בפרויקט לווינים וחלל בנית ננו לוין ,אשר יסוב סביב רכב החלל שישוגר ויצלם אותו.

בעזרת הצילום ניתן יהיה לזהות תקלות בגוף החללית ועל ידי כך ניתן למנוע אסונות דוגמת הקולומביה.

כנסת צעירה- תלמידינו לוקחים חלק פעיל בפורומים ציבוריים שונים לקידום הצעות חוק, כדוגמת בדיקת איכות המים בישראל, אימוץ גן יחודי לילדים בעלי קשיים סביבתיים ותקשורתיים בהרצליה, חונכות אישית- תלמידים מצטיינים חונכים תלמידים המתקשים בלימודים.

תאור האיזור והקהילה

אוכלוסיית התלמידים

המגמה שהתקיימה בעבר היא של כ- 30% תלמידים מתל אביב והיתר מהפריפריה. מגמה זו תמשיך להתקיים גם בהרצלייה (כ-30% תלמידי הרצלייה ועד 40 תלמידים בכל שכבת גיל).

אוכלוסיית התלמידים משקפת את כל גווני החברה הישראלית: עולים וותיקים (כ- 45% ילדי עולים); פריפריה ומרכז (כ- 40 יישובים), בנים ובנות (אחוז הבנות עומד כיום על 36%); חתכים סוציו-אקונומיים שונים.

הטרוגניות זו משקפת את תפישתנו החינוכית המאמינה,כי כל אחד ראוי למתן הזדמנות שווה להגיע למיצוי יכולותיו. הרכב אוכלוסייה כה מגוון מאפשר לנו לקיים מסגרת של מצויינות לימודית וחברתית, וכן מסייע לנו בהגשמת אחת ממטרותינו החינוכיות המרכזיות, והיא התערותם של תלמידינו בחברה הישראלית.

חשוב לציין כי ההטרוגניות נשמרת בכל אחת ממסגרות המשנה ותוכניות המצויינות המתקיימות בבית הספר .

מחויבות חברתית ותרומה לקהילה

תוכנית החינוך החברתי בבית ספרנו הינה ייחודית ומותאמת לאופיו של בית הספר

ולאוכלוסיית תלמידיו. איפיון אוכלוסיית התלמידים:

התלמידים מגיעים אלינו מהמרכז ומאזור הפריפריה.

  • תלמידים בעלי אוריינטציה- מדעית- טכנולוגית.

  • חתך סוציו אקונומי רחב.

  • מוטיבציה לימודית גבוהה.

  • יכולת למידה אישית טובה.

  • שעות פנאי מועטות.

לאור המאפיינים הנ"ל נבנתה תכנית פעילות חברתית בשיתוף מועצת התלמידים,

המורים וצוות ההנהלה תוך שיתוף פעולה ועדכון מתמיד. אודות כיתת נחשון101651כיתת נחשוןנחשון היא תכנית לטיפוח ולפיתוח<![CDATA[

תכנית נחשון

היא תכנית לטיפוח ולפיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודה מובילה למדינת ישראל. התכנית מתבצעת במסגרת כיתות ייעודיות – כיתות נחשון – בבתי ספר תיכון מובילים בישראל. התכנית שמה דגש על טיפוח ופיתוח היכולות השונות והמגוונות של התלמידים ועל בניית יכולות הנעה עצמית למיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בכל תלמיד, לצד פיתוח מודעות חברתית ומחויבות עמוקה לסביבה, לקהילה ולמדינה, והכשרה מקצועית רוחבית מעולה מבוססת מדע, כבסיס השכלתי וחשיבתי רחב.

 התכנית היא פרי שיתוף פעולה של מערכת הביטחון ומערכת החינוך. כפי שמערכת הביטחון נהנית מפרות מערכת החינוך, כך במקרה זה מערכת הביטחון תורמת את ניסיונה וקשריה שנלמדו וקיימים במסגרת בניית ההכשרה של תכנית העילית הצבאית – אקדמית תלפיות לטובת העצמת מערכת החינוך, באמצעות הכשרה והעצמה של מחנכים ושל תפישות חינוך והכשרה. במיוחד יש להדגיש ששיתוף פעולה זה הוא תשתיתי משום שהוא מתמקד בהעצמת בתי הספר ולא בהחלפתם.

תפישת החינוך וההכשרה בכיתות נחשון מבוססת ומושרית מתפישת ההכשרה המוכחת של תכנית תלפיות. ככזאת, התכנית מתמקדת בבניית המעגל השלם של היכולות, הכישורים וההשכלה של כל תלמיד, ומבוססת על עבודה תמידית על שלושה בסיסי הכוח הבונים את המעגל השלם הזה – מקצועי, אישי-חברתי וערכי.

שתפו את המידע

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שינוי גודל גופנים