בית ספר תיכון הנדסאים הרצליה ליד אוניברסיטת ת"א, מהווה דגם יחיד במינו של בית ספר תיכון עיוני-מדעי טכנולוגי במגמה מתמטית-פיסיקלית בשילוב מדעי הטכנולוגיה הרב תחומית ויישומי המחשב, וכן במגמת הביוטכנולוגיה. בתחום המגמה המדעית טכנולוגית תלמידינו מפתחים עבודות גמר שהינן שוות ערך לבחינת בגרות בהיקף של 5 יחידות לימוד.

המייחד את הפרויקטים הוא ריבוי העבודות, שהינו חסר תקדים במערכות החינוך בארץ ובחו"ל.

המגוון הרב והרמה הגבוהה של העבודות בתחומים מדעיים טכנולוגיים שונים, שילוב של דיסציפלינות שונות- מדעי הטכנולוגיה והמחשב, פרויקט First תחרות הרובוטיקה ופרויקט Fllבנית הרובוטים מלגו, מדעים מדויקים, מדעי הרפואה, מדעי החינוך ועוד.

הכרה בבי"ס להנדסאים כבי"ס יחודי על אזורי למדעים וטכנולוגיה

בפברואר 2007 הוועדה לבתי"ס ייחודיים אישרה הפעלת ביה"ס להנדסאים כבי"ס יחודי על אזורי למדעים וטכנולוגיה.האישור ניתן על סמך הפדגוגיה היחודית, המצוינות, ההשגים הלימודיים והעשיה החינוכית של צוות ביה"ס והתלמידים.

 יחודיות פדגוגית

ביה"ס להנדסאים מקדם מצוינות מדעית טכנולוגית, אשר מסייעת בבניית דור העתיד של מדעני ישראל.פיתוח דור המדענים הבא תוך הגעה למצויינות מדעית טכנולוגית מחייב את ביה"ס להתכוננות מלאה בכל תחומי העשייה, הן בהיבט הלימודי והן בהיבט החברתי.

 בגרות מנצחת

בוגרינו יוצאים לדרכם העתידית עם תעודת בגרות איכותית וזאת אודות להרכב המקצועות, אשר פותח בפניהם את הדלתות לפקולטות המבוקשות ביותר: לימודי הנדסה, רפואה ומדעים מדויקים.

יחד עם המחויבות להישגים אנו מטפחים בקרב תלמידנו את אהבת הלמידה בכלל ואהבת המדעים בפרט.

 עתודה אקדמית

אנו מתייחסים למסלול העתודה האקדמית כהמשך ישיר ללימודים בבית ספרנו. לאור זאת, מתקיים קשר רציף בין בית הספר לצה"ל, הכולל תוכנית מפגשים להורים ולתלמידים. הרצף בין בית הספר לעתודה מגביר הן את המוטיבציה והמחויבות של התלמידים ללימודים ולהצלחה והן את המחויבות לשרות משמעותי בצה"ל. שליש מבוגרינו נרשמים לעתודה האקדמית בתחומים של הנדסה, מדעים מדוייקים ורפואה, זאת יותר מכל בית הספר אחר בארץ.ביה"ס נמצא במקום הראשון בארץ במספר העתודאים הנרשמים והמתקבלים לעתודה האקדמית.

העתודה מאפשרת לבוגרינו להשתלב בליבת העשייה הביטחונית טכנולוגית.

 תשתיות

לרשות ביה"ס מרכז מדעים חדשני ובו שמונה מעבדות מתקדמות. מעבדות לפיזיקה, רובוטיקה, מחשבים, אלקטרוניקה, לווינים וחלל, ביוטכנולוגיה, כימיה ועוד. המעבדות כוללות ציוד חדיש ומשוכלל.

לדבר השפעה בשני ערוצים מרכזיים. ראשית, מועבר מסר של התמחות, חדשנות וכבוד למדע. שנית, המכשור הייחודי מאפשר לבית הספר לקיים פעילות מדעית, כדוגמת ניסויים מדעיים, הרבה מעבר לסף הנדרש במשרד החינוך.

תכניות לימוד ייחודיות

השילוב בין התשתיות והמשאב האנושי הייחודי המאפיין את בית הספר מאפשר לבית הספר להוביל תוכניות לימוד איכותיות וחדשניות. כך לדוגמא פועל בבית הספר מועדון stmc – לווינים וחלל. דוגמא נוספת היא תוכנית שמוביל בית הספר במעבדת פיסיקה ופרויקט פירסט ברובוטיקה בו משתתפים למעלה מ-25 תלמידים.

מסגרות אקדמיות: (בחירה)

א.מצוינות אקדמית לנוער באוניברסיטת תל אביב- מסמסטר ב' בכיתה ט'. לימודים לצבירת

קרדיטציה לתואר ראשון למצטיינים בלבד.

ב. חלק מבוגרי תוכנית המצוינות במתמטיקה של אוניברסיטת בר אילן משתלבים במסלול

המשך בבי"ס למתמטיקה של אוניברסיטת בר אילן או באוניברסיטת תל אביב.

 תחרויות ואולימפיאדות

בית הספר מעודד ומקדם את השתתפותם של התלמידים במגוון תחרויות אזוריות, ארציות ובינלאומיות. אנו מאמינים, כי התנסותו של התלמיד בתחרויות ארציות וחשיפתו לסטנדרטים חוץ בית ספריים מביאה להעצמת התלמיד ולחיזוק הדימוי העצמי שלו תוך כדי פיתוח יכולת ההתמודדות בסביבה תחרותית. כמו כן, הדבר תורם רבות לטיפוח גאוות יחידה ולחיזוק תחושת השייכות.

אקלים חברתי ייחודי

הרכב התלמידים המגוון המשלב עולים וותיקים, וישובים שונים (כמעט 40) מבטא את העושר והמגוון הקיים בחברה הישראלית. אופי הלמידה והפיזור הגיאוגרפי מזמנים יצירת חברויות בין תלמידים מרקע שונה ומקנים כלים ומיומנויות לכלל התלמידים להתערות באופן מיטבי בחברה הישראלית.

תרומה לקהילה

מסר זה, יחד עם המסר ש"עליי להעמיד את הידע שלי לטובת הכלל", שזורים כחוט השני בעשיה

החינוכית בבית הספר. ביטוי לכך ניתן למצוא במגוון תחומי עשייה: פרויקטים לטובת הקהילה, חונכות אישית ועוד.

תוכנית לביא

תוכנית לביא היא תכנית לטיפוח ולפיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודה מובילה למדינת ישראל. התכנית מתבצעת בכיתות. התכנית שמה דגש על טיפוח ופיתוח היכולות השונות והמגוונות של התלמידים ושל בניית יכולות הנעה עצמית למיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בכל תלמיד.

 תוכנית מבלל- המכללה לבטחון לאומי לנוער

מטרת התוכנית לקרב את בני הנוער מקרב תלמידי כיתות י'-י"ב לבעיות הקיום והביטחון של מדינת ישראל באמצעות

בחינה של הסוגיות המרכזיות בנושא הבטחון הלאומי.חינוך למנהיגות ולהגברת המעורבות, חינוך לשרות צבאי משמעותי, נכונות להזדהות ונכונות ליטול חלק פעיל בעיצוב עתידה של מדינת ישראל.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים