1. בחירת נציגים למועצה. כל כיתה תבחר בדרך דמוקרטית בהצבעה חשאית ישירה בתחילת השנה (עד שבוע לאחר חופשת סוכות) נציג למועצת התלמידים שישמש כנציג הכיתה במועצה בכל הנושאים במועצה. הבחירות יבוצעו בשיעור חינוך ועליהן אחראים מחנכי הכיתות. שיעור החינוך בו יבוצעו הבחירות יהיה בנושא דמות הנציג.
  • בנוסף לנציג יבחר מחליף אותו תוכל המועצה לזמן בתקופות שונות במהלך השנה בעת היעדרות הנציג/צורך בכ"א בפרויקטים.
  • בחירות לראשות המועצה יתקיימו בשבוע השני לאחר חופשת סוכות ולא יאוחר מאמצע חודש נובמבר, לפני סמינר המועצות השנתי של מענ"ה (מועצת הנוער העירונית).
 2. יו"ר המועצה. יו"ר המועצה ייבחר בבחירות חשאיות דמוקרטיות ע"י נציגי מועצת התלמידים.
 3. תקופת כהונת יו"ר וסגנו הינה שנת לימודים אחת.
 4. יו"ר בוחר את סגנו לאחר שנבחר ברוב קולות.
  • כללי התמודדות לתפקיד יו"ר:
   • מספר המתמודדים על תפקיד היו"ר אינו מוגבל.
   • ניתן להתמודד בזוגות.
   • על המתמודד להגיש את מועמדותו עד שבוע לפני הבחירות למלווה מועצת התלמידים.
   • נציגים שיגישו מועמדות מאוחר יותר לא יוכלו ליטול חלק בבחירות.
   • מועמד אשר זכה ברוב הקולות יזכה בתפקיד.
   • על המועמד להציג מועמדתו בפני מועצת התלמידים בנוכחות מלווה המועצה.
   • בנוסף/במקביל לתפקיד יושב הראש ייבחר נציג למענ"ה שייצג את בית הספר במועצה העירונית.
   • מועמדים שאינם עומדים בקריטריון הייצוגיות, המחויבות ללימודים והתמדה בתפקידם לא יוכלו להציג את מועמדותם.
 1. תחומי אחריות:
  • ייצוג התלמידים בפני הנהלת בית הספר ע"י קיום פגישות סדירות אחת לחודש עם מנהלת ביה"ס והמועצה הפדגוגית בבעיות ובנושאים הקשורים ברווחת ובבקשות התלמידים כמו כן טיפול בפניות בנושא המרחב הבית ספרי .
  • ארגון פעילויות ואירועים חברתיים בבית הספר, כולל ארגון ותפעול מסיבות: חנוכה, פורים, ולנטיין.
  • ארגון פעילויות חברתיות במסגרת הכיתה, השכבה ובית הספר.
  • ארגון התלמידים למפעלים התנדבותיים וארגון פעילויות נוספות מחוץ לבית הספר.
  • ייצוג בית הספר במענ"ה – מועצת הנוער העירונית.
  • פרסום ושיווק פעילויות המועצה באמצעות:
   • אתר בית הספר (co.il)
   • לוחות קיר בכיתה ובמסדרונות.
   • דיווח נציגי המועצה לתלמידי הכיתה.
 1. פניה לבקשת מידע ממועצת התלמידים. תלמיד המבקש לקבל מידע הנוגע לפעילות מועצת התלמידים רשאי לפנות לנציג כיתתו. הנציג יביא את הבקשה לפני מועצת התלמידים, אשר תשקול את הבקשה ותחזיר תשובה בנושא לתלמיד בהקדם האפשרי.

 

 

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים