1. בית חינוך מוביל בתחום המדעי-טכנולוגי, תוך חתירה מתמדת למצוינות.

  2. ביה"ס, בכל מסגרותיו, ימשיך להדגים ערכים של דמוקרטיה, דרך ארץ, יושר אישי ומחויבות חברתית, על מנת שהבוגרים ימשיכו להוביל במשק בכלכלה ובמעורבות החברתית.

  3. עידוד פתיחות, יצירתיות, איזון הזדמנויות, יוזמה וטיפוח המצוינות כדרך חיים.

  4. ערוצי תקשורת פתוחים בין מורים ותלמידים, העצמת תפקיד המורה כמחנך, התייעלות עבודת הצוות החינוכי.

  5. להמשיך לרתום את הטכנולוגיה דרך עבודות הגמר, לטובת הקהילה והחברה.

  6. קידום פתיחת מגמות חדשות במסלולים מגוונים.

  7. שילוב מורים בעבודת המטה ובקבלת החלטות. שיתוף מועצת התלמידים בבניית התוכניתהחברתית כאשר דעתה נשמעת בכל נושא ועניין.

  8. שמירת אווירת הלימודים ואקלים בית ספרי , שהינו ייחודי ואיכותי.

  9. השקעת חשיבה מעמיקה בהון האנושי ביצירת תשתית אנושית וחברתית בבית הספר.

  10. קידום המסלול האקדמי למצטייני י"ב, אשר מקבלים מלגת הצטיינות מדיקאן הפקולטה להנדסה ולומדים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב.

  11. בהמשך שיתוף פעולה אקדמי עם בית הספר למתמטיקה באוניברסיטת ת"א, על מנת לאפשר לבוגרי תוכנית בר אילן לצבור אקרדיטציה.

 

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים