כימיה

"אצילותו של האדם נעוצה בהשתלטותו על החומר. להכניע את החומר פירושו להבינו, והבנת החומר הכרחית כדי להבין את היקום ואת עצמנו: לפיכך, הטבלה המחזורית של מנדליב היא הגשר בין עולם המילים לעולם הדברים."

 

מה נלמד בכימיה בכיתות ט'–יא': 

 1. חומרים והקשר בין המבנה שלהם ותכונותיהם.
 2. תהליכים מאופיינים בשינויי אנרגיה וקצב התרחשותם.
 3. סוגי תהליכים כימיים בעלי חשיבות רבה כגון: חמצון-חיזור, חומצה-בסיס ועוד.
 

מה נלמד בכימיה בכיתה יב': 

 1. מדוע מתרחשות התגובות.
 2. האם וכיצד ניתן לנצל תגובות כימיות לביצוע עבודה.
 3. כימיה וגוף האדם: סוכרים.
 4. חומרים כבקשתנו: פולימרים.

איך נלמד?

הלמידה מכוונת ומשלבת:

 • סביבת למידה מתוקשבת.
 • פעילויות חקר.
 • מעבדות.
 • קריאת מאמרים.
 • צפיה מודרכת בסרטים.
 • שימוש במודלים.
כניסה למערכת