פיזיקה

מה לומדים?

בכיתות החטיבה: ז' – ט' 

מתחילים ללמוד בהדרגה וביסודיות את חוקי הטבע ואת השיטות בהן פיזיקאיים חוקרים אותו. 

בכיתות התיכון: י' – י"ב

לומדים פיזיקה ברמה של 5 יח"ל לקראת בחינות בגרות שמתקיימות בסוף כיתות י"א ו י"ב.

מבנה הלימודים לבגרות

מכניקה – 30%  (בחינה בכיתה י"א)

חשמל ומגנטיות – 25% (בחינה בכיתה י"ב)

מעבדה – 15% (בחינה בכיתה י"ב)

הערכה פנימית בנושאי בחירה – 30% (כיתות י'-י"ב)

 

כניסה למערכת